Články

Poskytujeme nepretržitý dohľad energetických zariadení

Máme 24/7 dispečing dieslových generátorov pre podporné služby (96 MW), 24/7 dispečing obnoviteľných zdrojov energie (25 MW), máme skúsenosti s vyhodnocovaním výroby z veterných turbín (23 MW), v reálnom čase sledujeme obchodný diagram výrobne (8.4 MW), monitorujeme a riadime energetického úložisko (150 kWh), obchodný dispečing, v prípade odchýlky…

Zistite viac

Staviame na individuálnom prístupe

Od roku 2015 je hlavnou činnosťou útvaru smart merania veľkoobchodný predaj elektromerov. Cieľom spoločnosti je od začiatku uspokojovať jedinečné potreby merania a riadenia toku dát v elektroenergetike, ako aj podpora riadenia elektrickej energie, zberu meraných údajov a systémov obchodovania, vývoj nových modulov a funkcií, alebo podpora existujúc…

Zistite viac