Smart metering

Poskytujeme nepretržitý dohľad energetických zariadení

Od roku 2015 je hlavnou činnosťou útvaru smart merania veľkoobchodný predaj elektromerov. Cieľom spoločnosti je od začiatku uspokojovať jedinečné potreby merania a riadenia toku dát v elektroenergetike, ako aj podpora riadenia elektrickej energie, zberu meraných údajov a systémov obchodovania, vývoj nových modulov a funkcií, alebo podpora existujúcich systémov.

Naša koncepcia je založená na riešení pre koncového užívateľa s integrovanými funkciami na presné meranie spotreby spotrebičov v sieti a poskytovanie detailných údajov pre energetický manažment. Pomocou zariadení na meranie energie bude k dispozícii tok energie a informácií na vybudovanie energetickej chrbtice v segmentoch Smart Grid, Smart Building, Smart Cities a Smart Energy.

Ponúkame moderné štandardné, pokročilé aj špeciálne inteligentné elektromery pre automatizovaný zber dát a diaľkový odpočet kvantitatívnych, výkonových a kvalitatívnych parametrov dodávanej a odoberanej elektriny.

Naše produktové portfólio tvorí široký sortiment štandardných a inteligentných elektromerov pre domácnosti, priemysel, administratívu a výrobné odberné miesta (OZE a KVET), elektromobilitu a iné špeciálne účely. Elektromery sú kompatibilné so všetkými etablovanými dodávateľmi odpočtových systémov v rámci PDS a MDS.

V priebehu rokov a po mnohých úspešných projektoch sme nadobudli bohaté skúsenosti v oblasti elektroenergetiky, v IT projektoch, v oblasti meracej techniky aj v rámci procesov zmien. Naše odborné znalosti využívame, aby sme individuálne posúdili a pomohli každému zákazníkovi k optimálnemu a efektívnemu využívaniu zdrojov.