O nás

Spoločnosť Pow-en a.s. je obchodníkom na trhu s elektrinou a zemným plynom, spoľahlivo dodávame elektrinu a zemný plyn koncových zákazníkov. Pre odberateľov ponúkame možnosť znížiť náklady na dodávku elektriny a zemného plynu a využiť vysokú odbornosť a profesionalitu nášho personálu.

História spoločnosti

Od roku 2007 sme významným obchodníkom na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a zemným plynom, dodávateľom elektriny a zemného plynu pre koncových zákazníkov. Zabezpečujeme celý hodnotový reťazec – projektový inžiniering, realizáciu, výrobu, obchod a dodávku elektriny a plynu, poradenstvo a úspory energie.

Sme súčasťou silnej energetickej skupiny spoločností, ktoré majú spoločné know how a vytvárajú synergiu pri realizácii projektov v oblasti energetiky. Ako jej súčasť sa investične podieľame na výstavbe energetických zdrojov a zabezpečujeme ich prevádzku a údržbu.

Zároveň prevádzkujeme energetický dispečing pre elektrárne z oblasti obnoviteľných zdrojov, vrátane ich prevádzky a servisu. Okrem toho realizujeme rekonštrukcie energetických celkov a energetickej infraštruktúry v SR.

V našej bilančnej skupine máme výrobný zdroj s inštalovaným výkonom 8,4 MW, čo z nás robí stabilného a energeticky nezávislého dodávateľa energií.