Kontakt

Prievozská 4B
821 09 Bratislava 2

IČO:
43 860 125
IČ DPH:
SK 2022502394
EIC kód:
24X-POW-EN-AS--A

Zákaznícka linka

E-mail:
obchod@pow-en.sk

Poruchová linka

Západoslovenská Distribučná, a.s.
0800 111 567
SSE Distribúcia, a.s.
0800 159 000
Východoslovenská Distribučná, a.s.
0800 123 332
SPP - distribúcia, a.s.
0850 111 727

Pobočka Košice

Szakkayho 1
040 01 Košice