S nami vždy férovo

Energetické služby

Poskytujeme nepretržitý dohľad energetických zariadení

Energetické služby

Smart metering

Staviame na individuálnom prístupe

Smart metering

Spoločnosť Pow-en a.s.

Od roku 2007 patríme k významným obchodníkom na trhu s elektrickou energiou a zemným plynom. Spoľahlivo dodávame pre priemysel, administratívu, samosprávy aj živnostníkov. Náš kvalifikovaný personál je vždy pripravený poradiť a pre našich odberateľov ponúkame možnosť znížiť si náklady spojené s dodávkami energií.

Ponúkame komplexné služby – projektový inžiniering, realizáciu, výrobu, dodávku elektriny a plynu, poradenstvo aj úspory energie.

Od roku 2015 sme trhovým lídrom v oblasti inteligentného merania (Smart Metering). Poskytujeme riešenia, ktoré potrebujú Utility, aby prosperovali v udržateľnej budúcnosti.

Časté otázky

expand_more Môžem byť odpojený od elektriny, ak si vyberiem iného ako súčasného dodávateľa?

Ak nedôjde k vážnemu porušeniu zmluvných podmienok zo strany odberateľa, prerušenie dodávky elektriny resp. odpojenie odberateľa by bolo porušením zákonov, ktoré otázky dodávok a distribúcie elektriny upravujú.

expand_more Akým spôsobom sa elektrina dostane ku mne ako odberateľovi?

Elektrina sa fyzicky dostane k odberateľovi prostredníctvom prenosovej alebo distribučnej siete. Najväčší odberatelia elektriny sú pripojení do prenosovej siete. K väčšine ostatných odberateľov sa elektrina dostane cez vedenie a zariadenia distribučných sietí. Tieto vlastnia prevádzkovatelia distribučných sústav - ZSE Distribúcia, a.s., Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. a Východoslovenská distribučná a.s. Tradiční aj noví dodávatelia elektriny využívajú tieto siete za účelom “dopravy“ elektriny k odberateľovi.

expand_more Akú mám ďalšiu garanciu bezpečnej dodávky elektrickej energie?

Okrem správneho výberu dodávateľa, je nepretržitá dodávka elektriny odberateľovi garantovaná legislatívne. Zákon 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, upravuje, že ak dodávateľ elektriny nemôže uskutočňovať dodávky odberateľom, preberá dodávku elektriny tzv. dodávateľ poslednej inštancie – najčastejšie tradičný regionálny dodávateľ.

chevron_rightZobraziť všetky otázky

Poruchová linka

Západoslovenská Distribučná, a.s. 0800 111 567
SSE Distribúcia, a.s. 0800 159 000
Východoslovenská Distribučná, a.s. 0800 159 000
SPP - distribúcia, a.s. 0850 111 727

Zistite viac