Firmy, podnikatelia, organizácie

Staviame na flexibilnom prístupe

Našim zákazníkom ponúkame možnosť efektívneho hospodárenia s energiami optimalizáciou spotreby elektriny alebo zemného plynu – výhodné ceny samotnej komodity, energetického poradenstva, energetického auditu alebo Garantovanou energetickou službou.

Každému odberateľovi ponúkame individuálny prístup – analyzujeme doterajšie prevádzkové náklady a pomáhame znižovať a optimalizovať poplatky za distribúciu.

 

Naše výhody

 • šetríme vaše peniaze
 • hľadáme optimálne riešenia
 • efektívne komunikujeme a znižujeme administratívu
 • poskytujeme poradenské služby, energetický audit a garantovanú energetickú službu
 • prevádzkujeme a servisujeme energetické zariadenia
 • poskytujeme meraciu infraštruktúru a vrátane energy data manažmentu
 • ponúkame možnosť uzatvorenia zmluvy o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny (viac informácií v sekcií „časté otázky“)

 

Ako zmeniť dodávateľa?

 • Prvým krokom v procese rozhodovania odberateľa je posúdenie ceny.
 • Na dopyt odberateľa v čo najkratšom termíne zašleme cenovú ponuku. (Pre jej vypracovanie potrebujeme poznať základné informácie o charaktere odberu. Odberateľ nám môže tieto informácie poskytnúť aj zaslaním svojho odberového diagramu.)
 • Po dohodnutí ceny a uzatvorení zmluvy zabezpečíme všetky záležitosti spojené so zmenou dodávateľa elektriny alebo zemného plynu.
 • V závislosti od výpovedných lehôt a podmienok zmlúv u súčasného dodávateľa odoberá zákazník elektrinu alebo zemný plyn od našej spoločnosti od dohodnutého termínu.

Aj napriek postupnému rozvoju trhu s elektrinou, pretrváva u niektorých odberateľov obava zo zmeny dodávateľa. S dostatkom informácií sa táto obava u zákazníkov ale rýchlo znižuje.