Poskytujeme nepretržitý dohľad energetických zariadení

Máme 24/7 dispečing dieslových generátorov pre podporné služby (96 MW), 24/7 dispečing obnoviteľných zdrojov energie (25 MW), máme skúsenosti s vyhodnocovaním výroby z veterných turbín (23 MW), v reálnom čase sledujeme obchodný diagram výrobne (8.4 MW), monitorujeme a riadime energetického úložisko (150 kWh), obchodný dispečing, v prípade odchýlky vytvárame v reálnom čase obchody.

 

Naše produktové portfólio tvorí široký sortiment štandardných a inteligentných elektromerov pre domácnosti, priemysel, administratívu a výrobné odberné miesta (OZE a KVET), elektromobilitu a iné špeciálne účely. Elektromery sú kompatibilné so všetkými etablovanými dodávateľmi odpočtových systémov v rámci PDS a MDS.

V priebehu rokov a po mnohých úspešných projektoch sme nadobudli bohaté skúsenosti v oblasti elektroenergetiky, v IT projektoch, v oblasti meracej techniky aj v rámci procesov zmien. Naše odborné znalosti využívame, aby sme individuálne posúdili a pomohli každému zákazníkovi k optimálnemu a efektívnemu využívaniu zdrojov.